Vyjadrenie k existencii optických sietí Oranet s.r.o., OravaNet s.r.o.
Žiadosť o vydanie vyjadrenia.
Support
1. Žiadateľ

2. Miesto stavby

Žiadateľ odoslaním tejto žiadosti udeľuje spoločnosti ORANET, s.r.o. súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov za účelom poskytnutia vyjadrenia v zmysle § 66 ods. 6 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách. Žiadateľ poskytuje súhlas so spracovaním osobných údajov na čas nevyhnutný na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.