SATELITNÁ TELEVÍZIA
Možnosti príjmu sat televízie:
  • Prenájom Set-to-boxu: 24 mesačná viazanosť: 59€ alebo prenájom Set-to-boxu: 2€ mesačne
  • Pokiaľ vlastníte SmartTV nie je potrebné zapožičianie Set-to-boxu. Viac info: podporované zariadenia
  • ORANET SAT TV+Archív ... od 4,50€ s DPH (Od 1.10.2017)
OBĽÚBENÉ
Základný
balík
Oranet SAT TV
4,5€/mesiac
Viac ako 40 kanálov
Možnosť 7-dňového archívu
Možnosť 50 hodín ľubovoľných nahrávok
Detský balíček
Oranet SAT TV
1,4€/mesiac
6 kanálov celkovo
Aktívny balíček
Oranet SAT TV
2,8€/mesiac
8 kanálov celkovo
Športový balíček
Oranet SAT TV
2€/mesiac
5 kanálov celkovo
Rodinný balíček
Oranet SAT TV
2,7€/mesiac
17 celkovo
Filmový balíček
Oranet SAT TV
1,8€/mesiac
6 kanálov celkovo
Komplet balíček
Oranet SAT TV
13€/mesiac
13 kanálov celkovo

Prevádzkovateľom služby verejne dostupného televízneho vysielania je spoločnosť NITRANET s.r.o. so sidlom Hornočermánska 55, 949 01 Nitra.

IPTV televízia


SAT TV televízia