klubabstinentov.novot.sk
---------------
Veducí klubu Vaják Serafín: 0908093575
Odborný garant: Mgr. Katarína Kuchtáková 0903828569

Deň a hodina stretnutia : Každý piatok o 19.00 hod na starej fare
--------------
Korešpondencia: Vaják Serafín, Novoť 291, 02955
E-mail: klubabstinentov@novot.sk
Web: www.oranet.sk/klubabstinentov.novot.sk
--------------
Den vzniku: 4.6.2021
--------------